سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در راستای همراهی با مردم شمال کشور تعداد محدودی از جایگاه‌های سوخت سی ان جی به صورت نوبت بندی و موقت قطع می‌شود.

حسینی افزود: ۳۰ درصد جایگاه‌ها ی سوخت سی ان جی دراطراف شهر کرمانشاه به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت به صورت نوبت بندی قطع میشود، اما جایگاه‌ها ی داخل شهر همچنان فعالیت خود را ادامه میدهند .

وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین مصرف گازدر استان کرمانشاه روزانه ، ۱۴.۳۰۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی ، تجاری و اداری است .

وی ادامه داد: برای صنایع محدودیت گازی از هفته پیش اعمال شده و باید ۵۰ درصد فعالیت خود را با سوخت دوم انجام دهند