رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه گفت: قرارداد پروژه تله کابین بدلیل تخلفات حقوقی لغو شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ علی اصغر خزلی اظهار داشت: قرارداد پروژه تله کابین کرمانشاه بدلیل تخلفات پیمانکار لغو شده است.

وی افزود: انحرافات پیمانکار در قرارداد پروژه و تخلفات حقوقی که باعث می‌شد در آینده شهرداری و شهروندان را متحمل ضرر کند، عامل اصلی لغو این قرارداد بود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه چندین بار به پیمانکار تذکر داده شده بود تصریح کرد: لغو قرارداد به معنای اتمام پروژه نیست، این پروژه خواست و مطالبه شهروندان است و بکار خود ادامه خواهد داد.

خزلی در پایان درخصوص شایعات مطرح شده مبنی بر دستور محیط زیستی جهت تعطیلی پروژه تله کابین کرمانشاه گفت: این موضوع کاملاً بی اساس بوده و تکذیب می‌شود، تله کابین خواست مردم است و با رعایت دستورالعمل های عمرانی و زیست محیطی اجرایی خواهد شد.