مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه گفت : ۲۳ کرمانشاهی بر اثر حوادث ناشی از کار از ابتدای امسال فوت کرده اند.

سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه گفت : در هفت ماهه نخست امسال ۲۳ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند.

 

وی گفت: ۲۳ فرد فوت شده همگی آقا بودند و مجموع تعداد فوتی‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال که آمار متوفیان ۱۶ نفر شامل ۱۵ آقا و یک خانم بوده روند افزایشی داشته است.

 

مدیرکل پزشکی قانون استان کرمانشاه تصریح کرد: در هفت ماهه نخست امسال آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۴۰۸ مورد شامل زن و ۴۰۲ مرد نسبت مدت مشابه پارسال که ۳۹۷ مورد شامل هفت زن و ۳۹۰ مرد بوده افزایش داشته است.

 

خانی گفت: در هفت ماهه نخست امسال ۱۸ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بودند سه نفر بر اثر اصابت جسم سخت، یک نفر سوختگی و یک نفر بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داده‌ است .