مدیر کل شیلات استان کرمانشاه گفت: ٤٦٠ واحدپرورش ماهی در کرمانشاه فعال است که ٣٧٨واحد ماهیان سردآبی، ٧٨واحد ماهیان گرمابی، ٢واحد خاویاری و ٢واحد شامل آب بند‌های اصلاح شده است.

سید فرزاد افضلی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی انجام شده تا پایان سال ١۴٠٠ در صورت نبود خشکسالی و کمبود منابع آبی کمتر، هیچ خسارت و ضرر و زیانی وکاهش تولیدی نخواهیم داشت.
مدیر کل شیلات استان کرمانشاه گفت: با توجه به تولید سال گذشته که حدود ٢٣ هزار ششصد تن بوده، امید است این تولیدات در سال ١۴٠٠ بیش از ٢۴هزار تن باشد.
وی در خصوص پرورش ماهی در قفس گفت: با توجه به مزارع و مجتمع‌های بچه ماهی که خریداری می‌شوند.
میزان تراکم و افت و تولید مشخص و قابل محاسبه است و جز مواردی که باهماهنگی شبکه بهداشت و دامپزشکی در مراکز تولید انجام می‌شود، شهرستان‌ها نیز در این مورد اشراف کافی دارند.
افضلی ادامه داد: مهم‌ترین نیاز عمده در سال ١۴٠١ تاسیس مرکز ۵ میلیون قطعه‌ای در مجتمع قصرشیرین و دستیابی به مرحله خودکفایی در تکثیر بچه ماهی سردآبی و گرمابی است.
افضلی تاکید کرد: همچنین باید تکثیر بچه ماهی سردآبی در دالاهو یا پاوه نیز افتتاح شود که بتوانیم نیاز ها را در استان تامین کنیم و تاکنون نیز واحدی وجود نداشته که درصورت تخلف لغو مجوز شده باشد.