‍ شرکت های آب و فاضلاب شهری و آب منطقه ای استان کرمانشاه با فعالیت شبانه روزی جهت تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت زائرین در منطقه صفر مرزی خسروی تلاش و اقدام می کنند. به گزارش روابط عمومی شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان کرمانشاه، فعالیت دو شرکت آبفای شهری و […]

‍ شرکت های آب و فاضلاب شهری و آب منطقه ای استان کرمانشاه با فعالیت شبانه روزی جهت تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت زائرین در منطقه صفر مرزی خسروی تلاش و اقدام می کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان کرمانشاه، فعالیت دو شرکت آبفای شهری و آب منطقه ای استان کرمانشاه در تامین آب شرب و بهداشت و رفع مشکلات حوزه آب برای زائرین در منطقه صفر مرزی خسروی و شهرستان قصرشیرین بسیار مثبت و ارزنده بوده است.

مهندس علیرضا تخت شاهی و بهرام درویشی، مدیران عامل این دو شرکت با حضور مستمر و تلاش شبانه روزی با همکاری کارکنان خدوم خود در زمینه توزیع آب معدنی و انتقال آب به وسیله تانکر و نیز افزایش میران انتقال آب به مقدار کافی از سرابگرم سرپل ذهاب به شهرستان قصرشیرین و همچنین مرزخسروی توانسته اند آب مورد نیاز زائرین را تامین نمایند و در این راستا موفق عمل کرده اند.

این مدیران پرتلاش با نظارت مستمر و مستقیم بر خدمات رسانی در جهت تامین آب شرب موردنیاز زائران و آب رسانی به موکب ها از قصرشیرین تا خسروی و حضور و بازدید میدانی، فعالیت شبانه روزی پرسنل خدمات رسان شرکت های تحت مدیریت خود را کنترل و مدیریت می کنند.