با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تغییر کرد.

 

حکمی ازسوی سردار رادان فرمانده فراجا، سردار مهدی حاجیان به‌عنوان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه منصوب شد.

مشاور فرمانده فراجا، معاون اجتماعی و سخنگوی فراجا ازجمله رزومه سردار حاجیان است.

پیش از این سردار علی‌اکبر جاویدان به‌مدت چهار سال فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بود.

همچنین سردار جمال سلمانی جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، به‌عنوان فرمانده انتظامی استان ایلام منصوب شد.