روابط عمومی مرکز شهر سازی استان اعلام کرد : پذیرفته شدگان طرح نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه برای تکمیل فرآیند ثبت نام از فردا اقدام کنند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ روابط عمومی اداره کل مسکن و شهر سازی  استان کرمانشاه با صدور  اطلاعیه  ای اعلام کرد:

پذیرفته شدگان در طرح نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه، که برای اآنها پیامک ارسال شده ،  ضروریست برای تکمیلو پایش  مراحل ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه در سامانه اینترنتی وزارت مسکن وراه و شهر  شهر سازی به نشانی   saman.mrud.ir اقدام کنند  .

متقاضیان از فردا پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه به مدت ۳ روز  مهلت دارند  اطلاعات،  مدارک و افراد تحت تکفل  خود را در سامانه نهضت ملی مسکن بارگذاری کنند .
اقدام نکردن متقاضیان برای تکمیل اطلاعات تا مهلت تعیین شده ، به منزله انصراف از ثبت نام است و درخواست وثبت نام آنان لغو می‌شود .