در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری از بین فارغ‌التحصیلان مرد در رشته‌های مرتبط با ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه و نیز شیمی تجزیه برای اعزام در 1402/02/01 پرسنل نیروی امریه جذب می‌نماید. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir  اطلاعات لازم را کسب و نسبت به ثبت درخواست در سامانه مذکور اقدام نمایند.

فراخوان پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت

 

در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری از بین فارغ‌التحصیلان مرد در رشته‌های مرتبط با ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه و نیز شیمی تجزیه برای اعزام در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ پرسنل نیروی امریه جذب می‌نماید. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir  اطلاعات لازم را کسب و نسبت به ثبت درخواست در سامانه مذکور اقدام نمایند.

شرایط:

۱-کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های مرتبط با ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه؛ دارای رزومه قوی جهت فعالیت در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه (یک نفر)

۲- کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته شیمی تجزیه؛ دارای رزومه قوی و آشنا با کار کردن با دستگاه‌های آنالیز خصوصا دستگاه کروماتوگرافی جهت فعالیت در آزمایشگاه مرکزی (یک نفر)

تاریخ ثبت نام: از ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

تاریخ مصاحبه: از ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی