به گزارش نسیم کرمانشاه، چندین روزه فاضلاب چم بشیر بالا آمده و کل پیاده رو و خیابان رو فراگرفته و کسی رسیدگی نمی کند.

آدرس: شهرک تعاون، ایستگاه ۷ انتهای کوچه باران چم بشیر تعاون روبه روی پارک چهارراه رودکی