معاون فنی وشهرسازی شهرداری کرمانشاه گفت: عوارض پذیره ساختمانی پس از رای ماده صد، به نرخ روز اخذ می‌شود به گزارش نسیم کرمانشاه ، دکتر بهزاد مسعودی اصل بیان داشت: نظر به اهمیت موضوع پرداخت عوارض ساختمانی بعد از رای کمیسیون ماده صد و شفافیت در این خصوص بنا به اعلام نظر سازمان شهرداریها و […]

معاون فنی وشهرسازی شهرداری کرمانشاه گفت: عوارض پذیره ساختمانی پس از رای ماده صد، به نرخ روز اخذ می‌شود

به گزارش نسیم کرمانشاه ، دکتر بهزاد مسعودی اصل بیان داشت: نظر به اهمیت موضوع پرداخت عوارض ساختمانی بعد از رای کمیسیون ماده صد و شفافیت در این خصوص بنا به اعلام نظر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اخذ عوارض بعد از صدور رای ماده صد به نرخ روز وصول خواهد شد.

وی افزود: طی مکاتباتی که با سازمان شهراری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در ماه‌های گذشته انجام شد و با توجه به اینکه بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی شهرداری برای توسعه و پیشرفت پروژه های در دست اجرا و ارتقاء کیفیت خدمات به جامعه شهروندی از پرداخت عوارض شکل می گیرد، یکی از مباحث مورد نظر برای شفافیت موضوع وصول عوارض پذیره ساختمانی بعد از ابقاء شدن توسط ماده صد بود.

معاون شهرسازی شهرداری کرمانشاه ادعان کرد: با توجه به پیگیریهای بعمل آمده توسط شهرداری کرمانشاه و اعلام نظر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض پذیره ساختمانی پس از ابقاء در کمیسیون ماده صد با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشخاصی که در عرصه ساخت و ساز فعالیت می کنند مکلف هستند پس از رای ابقاء کمیسیون ماده صد نسبت به پرداخت جرائم به نرخ زمان وقوع تخلف و پرداخت عوارض پذیره ساختمانی به نرخ روز اقدام نمایید.