رییس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: تا پایان امسال ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه به طرح زراعت چوب اختصاص خواهد یافت.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی استان کرمانشاه  گفت: در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای زراعت چوب امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان‌های  تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تولید شده است.
عبدالعلی جلیلیان افزود: در مناطق سردسیر استان گونه‌هایی همچون صنوبر و در مناطق گرمسیر نیز گونه‌های  اکالیپتوس کشت خواهند شد.
سال گذشته  ۷۰۰ هکتار از اراضی استان به طرح زراعت چوب اختصاص یافت.