رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: رویکرد ما در طرح جهش تولید در دیمزارها ارتقاء سطح تولیدات زراعی و افزایش سطح علمی و فنی دیمکاران است.

مهندس نوربخش حاتمی با اعلام این مطلب در جلسه مجازی با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها از جهات مختلف برای زراعت استان اهمیت دارد لذا با اولویت در استان پیگیری می شود.

وی گفت: نتایج طرح جهش تولید در دیمزارها که همان ارتقاء تولیدات در دیمزارهاست بایستی در سفره مردم دیده شود.

مهندس حاتمی با اشاره به اینکه در شهرستانها ،مدیران شهرستان به عنوان نماینده سازمان پیگیر جدی اجرای اقدامات طرح هستند افزود: لازم است مدیران گزارشات پیشرفت اجرای طرح را روزانه اطلاع رسانی نمایند.

وی افزود:در منطقه ای از کشور قرار داریم که عمده اراضی ما دیم است،لذا طرح را با کارشناسان علمی و خبره و با توانایی بالا پیش می‌بریم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی ها، شرایط بارندگی اخیر نشان داد بایستی اقداماتی را برای مقابله با خشکسالی داشته باشیم و برنامه سازمان این است که در طرح جهش تولید در دیمزارها داریم کشاورزان تحت پوشش طرح از بیمه بسیار ارزان منتفع شوند.

وی ارائه نهاده های یارانه دار به کشاورزان تحت پوشش طرح را از مزایای طرح برشمرد که بسیار مورد استقبال زارعین قرار گرفته است.
گفتنی است طرح جهش تولید در دیمزارها با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با سازمان جهاد کشاورزی عملیاتی شده است.