مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش ایران همدل در ماه های محرم و صفر برگزار خواهد شد، گفت: این رزمایش با دارا بودن دو طرح کلی “اطعام حسینی” و “احسان حسینی” با شعار ” از یکدیگر گره گشائی می کنیم” اجرا می شود. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مدیر کل […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش ایران همدل در ماه های محرم و صفر برگزار خواهد شد، گفت: این رزمایش با دارا بودن دو طرح کلی “اطعام حسینی” و “احسان حسینی” با شعار ” از یکدیگر گره گشائی می کنیم” اجرا می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: مرحله نخست رزمایش ایران همدل در ماه مبارک رمضان برگزار شده است.

رخصی با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش ایران همدل در ماه های محرم و صفر برگزار می شود، افزود: این رزمایش با دارا بودن دو طرح کلی “اطعام حسینی” و “احسان حسینی” با شعار ” از یکدیگر گره گشائی می کنیم” اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: طرح اطعام حسینی با هدف تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم و طرح احسان حسینی نیز به منظور تهیه، بسته بندی و توزیع بسته های حمایتی و معیشتی در بین نیازمندان اجرا می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: طرح های اطعام و احسان حسینی  با شعار ” از یکدیگر گره گشائی می کنیم” اجرا خواهند شد.

شایسته ذکر است، به گفته محسن رخصی به منظور اجرای طرح اطعام حسینی طی ماه های محرم و صفر ۷۲ آشپزخانه حسینی در استان برپا می شوند.