تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا به منظور استفاده از ظرفيت مردمي در تصميم گیری ها و مدیریت امور شهر و به تعبير بهتر مشارکت دادن مردم در اين قبيل تصميم سازي ها می باشد تا مردم با انتخاب نمایندگان خود از طریق آنان اداره امور شهر را به شور و مشورت بگذارند.

محمد صادق اسفندیاری
کارشناس ارشد حقوق

بنابراین مبنای شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا، عبارت است از آیه قرآنی «و شاور هم فی الامر»، از طرفی مشورت کردن در اسلام جایگاه ویژه ای دارد که این مهم به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا ارزش و اهمیت صد چندانی می دهد‌.

از روزی که شورای اسلامی شهر و روستا تشکیل شد یادمان می آید که همیشه اختلاف دیدگاه بین اعضای شورا وجود داشته است و البته خاصیت شورا این است که عده ای با دیدگاه های متفاوت و نشات گرفته از جامعه ای وسیع و متکثر پشت میزی جمع شده و به شور و مشورت بپردازند.

بدین گونه اعضای شورای شهر همواره برنامه های مختلفی را برای اداره و مدیریت شهر ارائه می کنند تا بصورت یکپارچه و مدون، شهرداری را منطبق با خواست جامعه انتخاب کنند و بعد از آن به نظارت بر عملکرد شهردار بپردازند.

اما شورای شهر کلانشهری مانند کرمانشاه در سالیان اخیر دارای حاشیه بوده و همواره اختلافات غیراصولی باعث چالش ها و مشکلاتی برای مدیریت امور شهر کرمانشاه شده است و جلسات آن همواره به صورت منظم برگزار نگشته و بسیاری از امور و لوایح شهری که نیازمند تصویب اعضای شورا بوده راکد مانده است.

در نظر بسیاری شاید این لوایح چندان مهم به نظر نرسد اما به یقین می توان اذعان داشت که این لوایح و طرح هایی که نیازمند تصویب اعضای شورای شهر بوده از امور مهم و روزمره جامعه شهری بوده که چه بسا برخی از این طرح ها زندگی جاری شهروندان را با مشکل مواجه نموده است.

بنابراین بایستی اعضای شورای شهر در دوره آتی تمام تلاش خود را برای انجام امور شهری به صورت مضاعف به کار گیرند و از دعواها و جنجال های تکراری شورا بپرهیزند به گونه ای که دیگر مردم از این دعواهای تکراری خسته شده اند و از اعضای شورای شهر جدید توقع مدیریت امور شهری و کمک به توسعه و پیشرفت شهر را دارند.

  • نویسنده : محمد صادق اسفندیاری کارشناس ارشد حقوق