مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از صدور 285 تاییدیه ایمنی آسانسور توسط اداره کل استاندارد کرمانشاه از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه ؛ از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۸۵ تاییدیه ایمنی آسانسور توسط این اداره کل صادر و برای ۱۰۲ دستگاه آسانسور، تمدید گواهینامه ایمنی آسانسور(بازرسی ادواری) انجام شده است.
مهدی حسین پور : تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه توسط شرکت های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی متوجه مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است مالکان و مدیران ساختمان ها می بایست پیش از اتمام تاییدیه ایمنی آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری و تمدید اعتبار تاییدیه مذکور اقدام نمایند.