مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از صدور و تمدید ۴۷ فقره پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در چهار ماهه اول سال جاری خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دکتر حسین پور افزود: مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی قبل از آغاز به کار، باید دوره های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت این اداره کل با موفقیت سپری کنند که برخی از این آموزش‌ها شامل قوانین کلی سازمان ملی استاندارد، شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت و آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی مورد نظر است که دوره های مورد نیاز این افراد به طور مستمر توسط معاونت استانداردسازی و آموزش این اداره کل برگزار می شود.

 

وی با اشاره به اینکه صدور یا تمدید پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت، منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط به مدت حداقل ۱۶ ساعت در طی یکسال است، خاطر نشان کرد: بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تایید صلاحیت بوده و بر این مبنا کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت؛ به فعالیت‌های آنان در واحدهای تولیدی، نظارت مستمر دارند.

 

دبیر شورای استاندراد استان با اشاره به اهمیت وجود مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی، آنها را بازوان نظارتی و اجرایی استاندارد در محل های تولید دانست و گفت: رابطه مستقیمی بین نظارت دقیق و مسئولانه مدیران کنترل کیفیت بر فرآورده های تولیدشده و مطابقت محصول نهایی با استاندارد وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمانشاه بر حسن اجرای این ماده ی آئین نامه نظارت می‌کنند، افزود: مدیران کنترل کیفیت تأیید صلاحیت شده وظایف خود را وفق ماده ۹ آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت به خوبی انجام دهند.