مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت: ۸۲ شرکت و موسسات شعب ونمایندگی های حمل و نقل کالا در استان کرمانشاه وجود دارد که نسبت به تمدید پروانه فعالیت ۲۷ شرکت اقدام شده است و همچنین ۷۸ مورد نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل کالا انجام شده است. […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت: ۸۲ شرکت و موسسات شعب ونمایندگی های حمل و نقل کالا در استان کرمانشاه وجود دارد که نسبت به تمدید پروانه فعالیت ۲۷ شرکت اقدام شده است و همچنین ۷۸ مورد نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل کالا انجام شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه ، فریبرز کرمی از صدور ۲۷۱۲ کارت هوشمند ناوگان وانت بار خبر داد و بیان کرد: ۱۵۵ کارت هوشمند راننده وانت بار و ۴۴ کارت هوشمند ناوگان باری درپنج ماه اول سال صادر شده است.

کرمی از صدور ۳۴۴ کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کالا و تمدید ۵۷۸۰ کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کالا و ۱۴۹ کارت هوشمند راننده وانت بار درمدت پنج ماه خبر داد.

وی ادامه داد: در راستای نظارت بر عملکرد و فعالیت رانندگان بخش کالا ۳۸ بازدید دوره انجام شده و بر ۳۴۲ ناوگان نظارت شده است.

این مسئول از نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌ها و رانندگان در زمینه اجرای ضوابط ابلاغی خبر داد و گفت: به ۹۲ تخلف اجرایی از سامانه شهراه رسیدگی شده است.

وی بیان داشت: تاکنون ۱۲ هزار و ۸۸۳ حواله لاستیک حمایتی توزیع شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از انجام امور مربوط به صدور، توزیع و تغییر کاربری کارت هوشمند فعالان حمل و نقل خبر داد و بیان کرد: ۱۴۱ بار نامه ناوگان دارای اضافه تناژ و فاقد بار برنامه غیر فعال شده است.