شورای سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه با حضور معاون امور عمرانی استانداری ، اعضای هیات مدیره و شهرداران استان برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه این جلسه صبح امروز۲۰ آذر ساعت ۱۱ با حضور دکتر منوچهر فخری معاون امور عمرانی استانداری و رئیس هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریها ، اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداران شهرهای مختلف استان به عنوان سهامداران و اعضای این شورادر سالن شهدای دولت برگزار شد.
در این جلسه صادق خدادادی مدیرعامل ، اهم اقدامات و عملکرد سازمان همیاری شهرداری های استان در سال ۹۹و همچنین برنامه ها و عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ این نهاد و واحدهای تابعه را تشریح کرد
گفتنی است، انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و گزارش بازرس داخلی این سازمان دیگر دستورکار جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه بود.