شهردار منطقه شش کرمانشاه از ساخت معبری جدید برای خروج بلوار شهیدان رضایی شهرک الهیه از بن بست خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر بهمن سوری ، با اشاره به شروع عملیات اجرایی این معبر گفت: این معبر جدید، بلوار شهیدان رضایی شهرک الهیه را از بن بست خارج کرده و آن را به شهرک ولایت متصل می کند.

وی افزود: این معبر از ورودی شهرک الهیه در محل بلوار شهیدان رضایی آغاز شده و به سمت بلوار بهرام آبادی در شهرک ولایت امتداد می یابد.

وی خاطرنشان کرد: این معبر ۳۰۰ متر طول دارد و عرض آن نیز ۳۵ متر است.

به گفته سوری هزینه اجرای این طرح حدود ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این معبر ۲۵ هزار نفر بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند می شوند.

شهردار منطقه شش کرمانشاه خاطرنشان کرد: احداث این معبر مطالبه ۳۰ ساله مردم شهرک الهیه است که خوشبختانه با پیگیری های شهردار کرمانشاه اجرایی شده است.

سوری خاطرنشان کرد: با احداث این معبر جدای از خارج شدن شهرک الهیه از بن بست، اثرات مثبتی را در رفع گره های ترافیکی در شهرک‌های اطراف شاهد خواهیم بود.