نخستین نشست هم اندیشی شورای پژوهش مدیریت شهری کرمانشاه به میزبانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه؛ دکتر کاوه مردافکن کرمانشاه اظهار داشت: نخستین نشست هم اندیشی شورای پژوهش شهر کرمانشاه با هدف معرفی شورای پژوهش مدیریت شهری با حضور جمعی از معاونین پژوهشی دانشگاه های استان کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: این نشست با حضور معاونین پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشگاه پیام نور کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، جهاد دانشگاهی کرمانشاه، رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه و رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه و جمعی از پرسنل حوزه پژوهشی شهرداری کرمانشاه به میزبانی شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در این نشست بر ضرورت هم افزایی و هم اندیشی حوزه اجزا و اندیشه تاکید شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد کانال ارتباطی مستمر بین شهرداری و مراکز پژوهشی، ادامه داد: در راستای حل مشکلات شهری مقرر شد ارتباط مستمر بین مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه و مراکز علمی و پژوهشی استان کرمانشاه شکل بگیرد.

مردافکن خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای علمی و پژوهشی مشترک با رویکرد بهره مندی اجتماعی از دیگر مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.

وی با بیان اینکه جلسات شورای پژوهش مدیریت شهری قرار است به صورت منظم برگزار شود، گفت: با توجه به ضرورت برگزاری این نشست‌ها معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد با توافق اعضای شورای پژوهش مدیریت شهری نشست های این شورا به صورت منظم برگزار کند.