طی احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمانشاه شهرداران مناطق یک، چهار و هشت شهرداری منصوب شدند. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ صبح امروز طی احکامی جداگانه از سوی دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاه، شهرداران مناطق یک، چهار و هشت منصوب و با حضور مهندس عیدی قائم مقام شهرداری، مهندس کریمی معاون برنامه ریزی و دکتر مردافکن […]

طی احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمانشاه شهرداران مناطق یک، چهار و هشت شهرداری منصوب شدند.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ صبح امروز طی احکامی جداگانه از سوی دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاه، شهرداران مناطق یک، چهار و هشت منصوب و با حضور مهندس عیدی قائم مقام شهرداری، مهندس کریمی معاون برنامه ریزی و دکتر مردافکن مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری معارفه شدند.

بر اساس این گزارش بیژن مرادی که پیش از این شهردار منطقه ۴ شهرداری بود به عنوان شهردار منطقه یک، همایون نوری که پیش از این مدیریت منطقه هشت شهرداری را عهده دار بود به عنوان شهردار جدید منطقه چهار و سجاد یزدانی شهردار سابق منطقه ۷ کرمانشاه به عنوان شهردار جدید منطقه هشت منصوب و معارفه شدند.

گفتنی است که از زحمات فردین میرزایی شهردار سابق منطقه ۱ تقدیر و تشکر بعمل آمد.