شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه در شنبه ۱۹ تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، این جلسه روز شنبه (۱۹ تیر) و با حضور استاندار، رئیس اتاق کرمانشاه، جمعی از مسئولین و فعالین اقتصادی استان در سالن شهدای دولت استانداری  برگزار می‌شود.
ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی در خصوص مسائل و مشکلات مکانیزاسیون ادوات کشاورزی و ارائه برنامه پیشنهادی استان در سال جاری، بررسی مسائل و مشکلات تامین آب بخش کشاورزی، گزارش عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و راهکار چگونگی افزایش سرمایه  این صندوق از مهمترین دستورکارهای این جلسه است.
به علاوه در این جلسه به مسائل و مشکلات ایجاد شده ناشی از قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان کسب و کارها پرداخته خواهد شد.
همچنین در جلسه شصت و نهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، مدیران عامل شرکت‌ها یا تشکل‌های اقتصادی فعال برای عضویت یکساله در شورای گفت وگوی استان انتخاب خواهند شد.
در ادامه جلسه نیز استفاده از رهنمودهای جناب آقای مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه در نظر گرفته شده است.