شهردار کرمانشاه از کلگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه پیاده راه مدرس که بزرگترین پیاده را کشور است در نخستین روز بهمن سال جاری خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر سعید به جزئیات اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان مدرس اشاره کرد و افزود: فلسفه وجودی پیاده راه‌ها نه صرفاً عملکردهای فیزیکی و ارتباطی، […]

شهردار کرمانشاه از کلگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه پیاده راه مدرس که بزرگترین پیاده را کشور است در نخستین روز بهمن سال جاری خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر سعید به جزئیات اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان مدرس اشاره کرد و افزود: فلسفه وجودی پیاده راه‌ها نه صرفاً عملکردهای فیزیکی و ارتباطی، تثبیت و تقویت برخی کاربری‌های اقتصادی بلکه گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی-فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه عمومی است.

وی افزود: طرح پیاده راه سازی خیابان مدرس در ۲ فاز؛ حد فاصل میدان آزادی تا چهار راه اجاق و چهار راه اجاق تا میدان انقلاب جمعاً به طول یک هزار و ۸۰۰ متر از ابتدای بهمن ماه امسال اجرا خواهد شد.

شهردار کرمانشاه گفت: نخستین عملیات اجرایی این پروژه، آماده سازی معبر مدرس و ساخت ایستگاه برای استفاده از اتوبوس های BRT است که ۶ ایستگاه در رفت و به سمت چهار راه مدرس و ۶ ایستگاه در برگشت به سمت میدان آزادی احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: مساحت پیاده راه سازی که به صورت سنگ‌فرش اجرا می‌شود، در ضلع غربی چهار هزار و ۶۷۰ متر مربع و در ضلع شرقی ۵ هزار و ۸۰ مترمربع است که عرض مساحت پیاده راه سازی حد فاصله میدان آزادی تا چهار راه مدرس در ضلع غربی بین ۲.۴ تا ۳.۵ متر و در ضلع شرقی بین ۲.۷ تا ۳.۵ متر خواهد بود.

طلوعی خاطر نشان کرد: در مرحله نخست این طرح، ممنوعیت تردد برای وسایل نقلیه شخصی و تاکسی اعلام می شود و عبور از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد.

وی افزود: جدول گذاری ضلع های شرقی و غربی از شمال به جنوب و بلعکس به صورت همزمان آغاز می‌شود و احداث سکو در محل ایستگاههای طرفین به طور همزمان است و پیش‌بینی ایستگاه‌های موقت در طرفین و استفاده از ایستگاه‌های موجود در جهت مخالف، احداث کانال، اجرای روسازی پیاده راه در ضلع های غربی و شرقی همزمان با نرده گذاری رفیوژ طرفین اجرا خواهد شد.

شهردار کرمانشاه در پایان با توجه موفقیت پروژه پیاده‌راه پارکینگ شهرداری در کنترل ترافیک و ایجاد دسترسی بهتر شهروندان از شهروندان کرمانشاهی خواستار شد که با حمایت های معنوی خود در راستای تسریع در اجرای این پروژه برای دستیابی به فردایی پر رونق برای شهر کرمانشاه و ایجاد رونق اقتصادی در این منطقه شهری یار شهرداری کرمانشاه باشند.