مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: سهم کرمانشاه از طرح اقدام ملی مسکن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد می باشد. به گزارش نسیم کرمانشاه، مسعود شریفی در نشست صنعت ساختمان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه اظهار داشت: تهیه زمین در طرح اقدام ملی مسکن به سه صورت؛ ۹۹ ساله، اقساطی و فروش مشارکتی […]

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: سهم کرمانشاه از طرح اقدام ملی مسکن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد می باشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مسعود شریفی در نشست صنعت ساختمان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه اظهار داشت: تهیه زمین در طرح اقدام ملی مسکن به سه صورت؛ ۹۹ ساله، اقساطی و فروش مشارکتی تهیه می شود.

وی بیان داشت: در این طرح تفاهم نامه ای با سه نهادبنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مسکن منعقد شده و با پیگیری های صورت گرفته استفاده از بخش خصوصی نیز مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تاکید داشت: در استان کرمانشاه در طرح اقدام ملی مسکن مقرر گردیده تا عملیات ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد قابل ساخت آغاز گردد که از این مقدار حدود ۷ هزار پروژه دولتی و ۵ هزار نیز متعلق به بخش خصوصی می باشد.

وی گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای زمین های بافت فرسوده ۱۶۰ میلیون تومان وام می باشد و در زمین های خارج از بافت فرسوده نیز ۱۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.