رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه از امضای تفاهم نامه همکاری تجاری و اقتصادی بین استان کرمانشاه و حلبچه عراق خبر داد و گفت: سفر هیات تجاری حلبچه نقطه شروعی برای گسترش تعاملات اقتصادی با کرمانشاه می باشد. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ کاشفی در دیدار هئیت تجاری حلبچه عراق اظهار داشت: امیدواریم تفاهم نامه همکاری های دو […]

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه از امضای تفاهم نامه همکاری تجاری و اقتصادی بین استان کرمانشاه و حلبچه عراق خبر داد و گفت: سفر هیات تجاری حلبچه نقطه شروعی برای گسترش تعاملات اقتصادی با کرمانشاه می باشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ کاشفی در دیدار هئیت تجاری حلبچه عراق اظهار داشت: امیدواریم تفاهم نامه همکاری های دو جانبه و توسعه با همکاران حلبچه داشته باشیم.

وی گفت: سفر هیات حلبچه نقطه شروعی برای گسترش تعاملات با کرمانشاه است به طوری که وجود اشتراکات و علایق مشترک بین استان کرمانشاه و حلبچه تاریخی بوده و مردمانی با تفاهمات و اقلیم مشترک می باشیم و به تبع آن نیز امیدواریم این اشتراکات به توسعه روابط اقتصادی دو طرف منجر شود

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید داشت: استان حلبچه عراق بعد از گذراندن دوران سخت صدام در حال حاضر به توسعه نیاز دارد که امیدواریم توسعه و پیشرفت این استان را شاهد باشیم.

وی افزود: کرمانشاه به عنوان یک قطب صادرات در عراق به شمار می رود و با وجود سه استان حلبچه، سلیمانیه و دیاله که دارای اشتراکات فرهنگی و زبانی و همچنین مرز مشترک بوده می توانیم به توسعه صادرات کرمانشاه کمک شایانی کنیم.

کاشفی ادامه داد: حضور این هئیت در استان کرمانشاه را به عنوان آغاز فعالیت های اقتصادی می دانیم به طوری که استان حلبچه در حوزه کشاورزی و گردشگری بسیار مستعد بوده و تمایل داریم فعالین اقتصادی استان کرمانشاه نیز با فعالین این استان همراه باشند که این همکاری منجر به تعاملات اقتصادی سود مشترک برای دو طرف می شود.

کاشفی گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین کرمانشاه و حلبچه سندی تدوین خواهد شد که توسعه و تعاملات بیشتر دو طرف را رقم زده و به توسعه دو استان منجر خواهد شد.

وی افزود: در اتاق بازرگانی کرمانشاه حدود ۲ هزار نفر در حوزه های مختلف عضو می باشند و چندین تشکل در خدمات تخصصی کشاورزی، زراعت و صنعت مشغول بوده که این ظرفیت ها در اختیار هیئت حلبچه قرار می گیرد.

کاشفی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با امضای این تفاهم نامه به توسعه دو استان کمک کنیم که در این راستا چندین درخواست از طرف حلبچه از اتاق کرمانشاه تقاضا شده که بخش خصوصی ایران و کرمانشاه در این استان وارد شده و به اقتصاد آنها کمک کند.

تولیدکنندگان ایرانی سهم بیشتری از بازار عراق بگیرند

در ادامه کاک پیشوا احمد محمود رییس اتاق بازرگانی استان حلبچه عراق گفت: اتاق بازرگانی حلبچه یکی از چهار اتاق قدیمی تشکیل شده در عراق می باشد و هدف اصلی ما توسعه اقتصادی و بازرگانی استان حلبچه می باشد و به خاطر این هدف حکومت کردستان پشتیبان اتاق بازرگانی حلبچه می باشد.

وی گفت: مرزهای مشترک و همکاری بین دو کشور منجر به توسعه روابط و تعاملات اقتصادی می شود و قوانین حکومت کردستان نیز به توسعه روابط کمک خواهد نمود که ما تمایل داریم تولیدکنندگان ایرانی سهم بیشتری از بازار عراق را در دست بگیرند.

کاک پیشوا احمد محمود تاکید داشت: هدف اصلی کابینه کردستان عراق استقلال و خودکفایی می باشد و به جای مصرف کننده بودن بر تولید تاکید داشته به همین منظور با امضای این تفاهم نامه مشترک خواستار سرمایه گذاری مشترک و اقدامات مناسب برای بهبود استان حلبچه می باشیم.

وی افزود: حلبچه امکانات و پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری دارد به طوریکه مسئولان عراقی نگاه خاصی به این استان دارند و بدین منظور مسئولان امکانات مناسبی را برای این استان فراهم نمودند.

رییس اتاق بازرگانی حلبچه گفت: کرمانشاه نیز از لحاظ کشاورزی بسیار مستعد بوده و با توجه به طبیعت زیبای این استان می تواند در بحث توریسم موفق عمل کند که این استان با وجود قدرت تولیدی و اقتصادی قوی می تواند حضور بیشتری در استان حلبچه داشته باشد.

وی در پایان گفت: اتاق بازرگانی حلبچه این آمادگی را دارد که هرگونه تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران کرمانشاهی قرار دهد و تعاملات دو سویه را افزایش دهیم.