طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری کرمانشاه سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منصوب شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ امیر رحیمی سرپرست شهرداری کرمانشاه در حکمی دکتر علی یارتبار را به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری کلانشهر کرمانشاه منصوب نمود.

در جلسه معارفه سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرمانشاه، مهندس امیر رحیمی اظهار داشت: با توجه به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند دکتر یارتبار امید است ایشان بتوانند در راستای ارتقاء کیفیت خدمات به جامعه شهروندی و توسعه شهر همچون گذشته موفق باشند و کارنامه قابل قبولی نیز در این سمت از خود ارائه دهند.
سرپرست شهرداری کرمانشاه افزود: شرایط کنونی اقتصادی و مالی شهرداری و همچنین اتکاء به درآمدهای ناپایدار قطعاً برای شهرداری نمی تواند ضامن مناسبی برای رشد و توسعه کلانشهر کرمانشاه باشد و باید علاوه بر ایجاد زمینه های مناسب برای درآمدهای پایدار به دنبال افزایش امکانات و تجهیزات مناسب برای بهبود رفاه حال شهروندان و ایجاد زمینه زندگی بهتر در کلانشهر کرمانشاه باشیم.
در ادامه این جلسه دکتر محمد علی یارتبار اظهار کرد: ضمن تشکر از اعتماد سرپرست محترم شهرداری و نمایندگان شورای اسلامی شهر امیدوارم بتوانیم در کنار دیگر بخشهای مدیریت شهری با برنامه ریزی درست و منطقی در راستای خدمت بهتر به شهروندان با مدیریت جهادی گام بر داریم.
یارتبار تصریح کرد: در حال حاضر توسعه پایدار برای کلانشهر کرمانشاه و جامعه شهروندی آن یک نیاز اجتناب ناپذیر است و ضرورت آن برای همگان به اثبات رسیده است و باید با ایجاد بستر مناسب و کسب درآمدهای پایدار در این راستا حرکت کنیم.
دکتر یارتبار با اشاره به اینکه در راستای یک نظام کلان اقتصاد شهری با برنامه ریزی مناسب و ایجاد انضباط مالی و نیز بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار می توان شرایط خدمات رسانی را به مراتب بهتر کنیم تاکید کرد: شهرداری های کلان شهرها وظایف مختلف و بسیار گسترده ای را بر عهده دارند و این گستردگی باعث متمایز شدن مجموعه مدیریت شهری از دیگر دستگاه‌های خدمات رسان است.
وی ادامه داد: حفظ سلامت جامعه شهروندی ، زیبایی محیط شهری،رفاه حال شهروندان و نظم شهری همه به نحوه اعتبارات و شرایط مالی و اقتصادی شهرداری بر می گردد و برای ایجاد همه خدمات با کیفیت مناسب باید منابع منطقی و پایدار برای مجموعه خدمات رسان در شهرداری تعریف گردد تا روند توسعه شهر به تعویق نیفتد هر چند که نباید از این نکته غافل شد که شرایط مالی و اقتصادی شهرداری ها به شرایط اقتصادی جامعه بستگی دارد و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و گاها سیاسی بر اهداف و برنامه های مجموعه مدیریت شهری تاثیر گذار خواهد بود.

شایان ذکر است دکتر علی یارتبار سال گذشته موفق به کسب جایزه و تندیس مدیریت مالی در همایش جایزه مدیریت مالی ایران گردید.