مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: ساماندهی رودخانه قره سو نیازمند ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

رضا داودی در خصوص مشکلات رودخانه قره‌سو، اظهار کرد: فاضلاب‌هایی که وارد رودخانه قره‌سو می‌شوند بخشی از آن‌ها تصفیه شده و بخشی دیگر بدون آنکه تصفیه شوند به رودخانه می‌ریزند و برنامه‌ریزی شده است که در چند بخش این پروژه به سامان برسد و یک مورد بحث تأمین اعتبارات است که در سفر رئیس جمهوری به کرمانشاه اعتباری برای فاضلاب کرمانشاه در نظر گرفته شده است که در حال حاضر منتظر ابلاغ اعتبار هستیم.

وی افزود: اولویت اول ساماندهی مسائل رودخانه قره‌سو با فاضلابی است که وارد رودخانه قره‌سو می‌شود و اولویت کاری اجرای تصفیه‌خانه شماره ۲ در کرمانشاه است که پیشرفت ابتدایی دارد و پس از این‌که اعتبار تخصیص یافت ظرف یک الی ۲ سال آینده اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: اولویت بعدی جمع‌آوری فاضلاب خصوصاً در محیط شهری از داخل رودخانه قره‌سو و آبشوران و انتقال به تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه، در گرو تکمیل سامانه تصفیه‌خانه است که در شهر کرمانشاه فاضلابی وجود نداشته باشد.

داوودی بیان کرد: بسترسازی‌هایی که شهرداری و بقیه دستگاه‌های اجرایی در اطراف بال‌های چپ و راست این رودخانه انجام داده‌اند برای استفاده مردم از مزایای این رودخانه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه با اشاره به استشمام بوی نامطبوع، افزود: با توجه به اینکه در فصل گرم تابستان قرار داریم میزان دبی منابع آب کم شده و فاضلاب بیشتر نمایان می‌شود و یکی از دلایل استشمام بوی نامطبوع این موضوع است.

داوودی گفت: برای ساماندهی فاضلاب کرمانشاه به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار احتیاج است که بخشی از آن صرف تصفیه‌خانه، ایستگاه پمپاژ، ساماندهی خطوط انتقال و شبکه فاضلاب در داخل شهر کرمانشاه می‌شود.