سرپرست داروخانه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ساعت کاری داروخانه‌ها در تعطیلات نوروزی اعلام شد.

 

بهرنگ شیری اظهار کرد: طی هماهنگی صورت گرفته با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زمان فعالیت داروخانه‌ها در ایام نوروز مشخص شد.

وی افزود: فعالیت داروخانه‌ها در ایام نوروز در روزهای تعطیل به استثنا جمعه‌ها از ساعت هشت صبح تا ۱۳ ظهر است.

سرپرست داروخانه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: داروخانه در ایام نوروز در روزهای غیر تعطیل نیز از ساعت هشت صبح تا ۲۰ فعالیت می‌کنند.