رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با اعلام خبر فوق گفت: با پیگیری های مستمر، مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، خوشبختانه استان کرمانشاه در زمینه توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، در کشور پیشرو بوده و کرمانشاه جزء استانهای برتر کشور در تحقق هدف پیش بینی شده هر دهستان یک مرکز است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی، مهندس بهرامی با اشاره به اهمیت استقرار مراکز خدمات کشاورزی در مراکز دهستان ها افزود:
تاکنون ۲۳۰ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی با زمینه های فعالیت در بخش های تخصصی، چند منظوره، عرضه نهاده کشاورزی و دامپروی، تجهیزات کشاورزی و داروخانه های گیاهپزشکی ساماندهی شده اند که در این مراکز تا کنون ۶۰۶ نفر از دانش آموختگان مشغول به فعالیت هستند.

مهندس بهرامی با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین افزود: از الزامات دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، بکارگیری دانش در واحدهای تولیدی است و تحقق آن نیز جز از طریق استقرار مراکز به عنوان کانون های اشاعه دانش و فنآوری و ارائه خدمات فنی و تخصصی در کنار تولید کنندگان که افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت میسر نمی شود.

وی با تشریح زمینه فعالیت این ۲۳۰ مرکز حقیقی و حقوقی افزود: از این تعداد ۶۹ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی، ۱۹ مرکز حقیقی تخصصی، ۶۱ مرکز حقیقی عرضه نهادها و تجهیزات کشاورزی و ۸۱ شرکت نیز در قالب داروخانه گیاهپزشکی در سطح استان فعالیت می کنند.

گفتنی است یکی از اهداف دولت، کوتاه کردن زمان صدور مجوز ها و راه اندازی سریع کسب و کار هاست که با اجرای این طرح و استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در روستاها و محل زندگی کشاورزان و تولید کنندگان، مجوزهای لازم در کوتاهترین زمان ممکن صادر می‌شود.