​به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، باحکم قضایی ۱۶ مورد تصرف غیر مجاز در حریم راه های شهرستان کرمانشاه با همکاری نیروی انتظامی و با محوریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تخریب شد. این ساخت و […]

​به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، باحکم قضایی ۱۶ مورد تصرف غیر مجاز در حریم راه های شهرستان کرمانشاه با همکاری نیروی انتظامی و با محوریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تخریب شد.

این ساخت و ساز های غیر مجاز در محورهای کرمانشاه، سراب نیلوفر، قزانچی و بیستون قرار داشته اند که از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا کنون توسط عوامل راهداری شهرستان کرمانشاه تخریب شده اند.​