معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: روند پیشرفت پروژه های شهرداری هر ۲ هفته یک بار بررسی و پایش می شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر کاوه مردافکن اظهار کرد: شهردار کرمانشاه از زمان تصدی نگاهی منظم و برنامه محور در حوزه مدیریت شهری داشته است.

وی افزود: یکی از درایت‌های شهردار کرمانشاه در خصوص انجام پروژه های شهری داشتن زمان‌بندی در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و تخصیص مرحله‌ای بودجه است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بر همین اساس با دستور شهردار کرمانشاه روند پیشرفت تمامی پروژه های شهرداری هر ۲ هفته یکبار در سیستم کنترل پروژه ثبت می شود.

وی افزود: این پیشرفت‌ها به صورت فیزیکی و ریالی در سامانه کنترل پروژه ثبت می شود.

مردافکن گفت: در کنار ثبت ۱۵ روزه پیشرفت پروژه ها یک تیم نظارت عالیه از کارشناسان و مدیر کارگروه کنترل پروژه و نماینده معاونت‌های تخصصی ( عمرانی-ترافیک-خدمات شهری) میزان پیشرفت پروژه‌ها پایش و صحت سنجی می شوند.

وی اذعان کرد: پس از روند صحت سنجی و پایش و بازرسی فیزیکی پروژه ها هر ۲ هفته یکبار در جلسه شورای مدیران با مدیریت شهردار کرمانشاه به صورت تصویری بررسی می شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: از مزایای بررسی پروژه‌ها این است که بر اساس جدول زمان‌بندی شده فیزیکی و مالی پیشرفت کرده و موجب می شود پروژه ای به تاخیر نیافتد و چنانچه پروژه ای تاخیر داشت علت آن ثبت و بررسی می شود.