مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی استان کرمانشاه گفت: پرواز‌های سال گذشته علی رغم انجام پروژه بهسازی باند و عوامل پروازی و همچنین محدودیت‌های پرواز با رشد ۴ درصدی همراه بوده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از تابناک، مجتبی بیاتی  اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته (١۴٠٠) ۴ هزار و ٨٠۶ پرواز در فرودگاه کرمانشاه انجام شده است علی رغم انجام پروژه بهسازی باند و عوامل پروازی و همچنین محدودیت‌های پرواز با رشد همراه بوده است.

وی با بیان اینکه آمار حاکی از رشد ۴ درصدی نشست و برخاست در این فرودگاه در سال ١۴٠٠ را دارد، افزود:
۳۷۵ هزار و ٣٣٧ مسافر در فرودگاه کرمانشاه جابجا شدند که آمار‌های رشد ۱۱ درصدی جابجایی مسافر را در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

مدیر کل فرودگاه شهید اشرفی استان کرمانشاه میزان بار جابجا شده در طی مدت توسط این مسافرین را ۲۷۱۴ تن اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز شاهد رشد ۵۰ درصدی ارسال و پذیرش بار بودیم.

بیاتی تاکید کرد: فرودگاه کرمانشاه به عنوان فرودگاه غربی کشور نقشی محوری در جا به جایی مسافرین استان‌های غربی کشور را دارا می‌باشد.