سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گفت: درآمد ۱۱ ماهه حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه رشد ۴۸۳ درصدی داشت

رشد ۴۸۳ درصدی درآمد گمرکات کرمانشاه

به گزارش از نسیم کرمانشاه:علی‌اصغر عباس‌زاده، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه اظهار کرد: طی یازده ماهه سپری شده از سال جاری ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۶۳ هزار و ۴۲۵ دلار کالا به وزن ۶ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۹۰ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش  یک درصد و از حیث وزن رشدی ۶ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: طی مدت مذکور در مجموع ۵۴ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۶۹۷ دلار کالا به وزن ۷ هزار و ۷۹۷ تن از طریق گمرکات کرمانشاه و پرویزخان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۲ درصد و از حیث وزن ۶۷ درصد کاهش داشته است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، از افزایش ۴۸۳ درصدی درآمد حوزه نظارت گمرکات این استان طی ۱۱ ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه طی این مدت ۴۶۰ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۸۵ تومان درآمد داشته که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸۳ درصد افزایش داشته است

اظهار کرد: طی یازده ماهه سپری شده از سال جاری ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۶۳ هزار و ۴۲۵ دلار کالا به وزن ۶ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۹۰ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش  یک درصد و از حیث وزن رشدی ۶ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: طی مدت مذکور در مجموع ۵۴ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۶۹۷ دلار کالا به وزن ۷ هزار و ۷۹۷ تن از طریق گمرکات کرمانشاه و پرویزخان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۲ درصد و از حیث وزن ۶۷ درصد کاهش داشته است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، از افزایش ۴۸۳ درصدی درآمد حوزه نظارت گمرکات این استان طی ۱۱ ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه طی این مدت ۴۶۰ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۸۵ تومان درآمد داشته که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸۳ درصد افزایش داشته است

  • منبع خبر : فارس