مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: از ابتداي اجراي طرح مديريت مصرف برق يعني بيستم خرداد تا كنون، تامين انرژي بخش صنايع بزرگ استان حدود 20 درصد رشد داشته است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ محمد مرادی از افزایش مصرف برق همزمان با افزایش دمای هوا در روزهای اخیر خبر داد و گفت: مصرف برق صنایع در روزهای اخیر نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: کارگاههای صنعتی و واحدهای صنفی صنعتی مانند کارگاههای چوب بری، ریخته گری، تراشکاری و … هیچ محدودیتی برای استفاده از برق ندارند و این دسته از صنایع می توانند بدون محدودیت به تولید بی وقفه بپردازند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بیان داشت: برای شهرکهای صنعتی و مشترکانی که در حد متوسط و خارج از شهرکها هستند حدود ۱۲ ساعت یا نیم روز در هفته در برنامه مدیریت مصرف شرکت می کنند یعنی ۶٫۵ روز در هفته بدون محدودیت برق مصرف می کنند.

وی افزود: درخصوص این نیم روز برنامه ریزی شده و حتی می توانند نیم روز مشابه سال گذشته در برنامه مدیریت مصرف شرکت کنند و برای جبران تولید نیم روز خود می توانند یک شیفت روز تعطیل اضافه و بدون محدودیت داشته باشند.

مهندس مرادی با اشاره به اینکه با اعمال برنامه های مدیریت مصرف وقفه ای در تولید صنایع استان ایجاد نمی شود، گفت: براساس شاخصی که ما امسال در نظر گرفتیم یعنی میزان انرژی تحویلی به صنایع در دوره مدیریت مصرف نسبت به سال گذشته، میزان این شاخص نشان می دهد صنایع ۲۰ درصد رشد مصرف داشته اند به طوریکه انرژی تحویلی ما به این صنایع نسبت به سال ۱۴۰۱در دوره مدیریت مصرف ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.

وی در پایان از صنایع بزرگ و انرژی بر استان درخواست کرد تا جاییکه مقدور است نسبت به بهینه سازی سیستمهای تولید که موجب مصرف کمتر انرژی می شود اقدام کرده و تا حد امکان به کاهش استفاده از سیستمهای سرمایشی روشنایی اضافی دقت کنند.