مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه عنوان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل و نقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون های مواد ۱۱ و ۱۲ استان در شش ماهه سال جاری به ۳۵۰ تخلف حوزه […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه عنوان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل و نقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون های مواد ۱۱ و ۱۲ استان در شش ماهه سال جاری به ۳۵۰ تخلف حوزه حمل و نقل عمومی رسیدگی و احکام آنها صادر شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ فریبرز کرمی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰جلسه مربوط به کمیسیون ماده ۱۱ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر و تعداد ۲۴ جلسه مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل عمومی جاده ای کالا و مسافر، تشکیل شده است.

کرمی ادامه داد: در شش ماهه اول سالجاری تاکنون ۱۰جلسه کمیسیون ماده ۱۱ برگزار و پرونده ۲۳۴ راننده بررسی و احکام لازم صادر شده که در این میان تعداد ۶ جلسه و ۱۷۸مورد مربوط به تخلفات رانندگان بخش حمل و نقل کالا و ۴جلسه و تعداد ۵۸مورد مربوط به تخلفات رانندگان بخش مسافری بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: جلسات کمیسیون ماده ۱۲برای رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده ای برون شهری برگزار می شود و افزود: در ۶ ماهه سالجاری ۲۴ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ تشکیل و به ۱۱۶ پرونده تخلف رسیدگی شده است که ۱۳ جلسه با ۵۲پرونده مربوط به بخش حمل و نقل کالا و۱۱جلسه و تعداد ۶۴ پرونده درباره تخلفات شرکت های حمل و نقل مسافر بوده است.

وی ادامه داد: عمده تخلفات شرکت‌های حمل‌ و ‌نقل و رانندگان حمل‌ و‌ نقل برون شهری شامل صدور بارنامه بدون اطلاع راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل، عدم درج کد رهگیری بارنامه، جابجایی بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل بارنامه‌های عادی و ترافیکی در جاده‌های استان و عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر است.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان گرامی می توانند با سامانه ۱۴۱ و یا از طریق سیستم «شهراه» هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت را به این اداره کل منعکس کنند.