جلسه رسیدگی به رسیدگی به انشعابات برق های غیرمجاز برگزار شد و مهلتی سه ماهه برای پرداخت بدهی ها در نظر گرفته شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، جلسه رسیدگی به انشعابات برق های غیرمجاز شهرداری با حضور دکتر عباسی و دکتر رحیمی معاونین دادگستری کرمانشاه و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برگزار گردید.

 

در این دیدار همچنین معاون مشترکین، دفتر حقوقی، مدیر دفتر وصول و دبیر کمیته تلفات توزیع برق به همراه ادارات بدهکار از جمله؛ دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب وفاضلاب، شهرداری، شرکت مخابرات، جهاد کشاورزی و همیاری شهرداری نیز حضور داشتند.

 

طی این جلسه رسیدگی به برقهای غیرمجاز شهرداری و تعیین تکلیف از سوی دادگستری در دستور کار قرار گرفت که راه حل های نیز در این زمینه ارائه گردید.

 

در این جلسه مقرر گردید مهلت ۳ ماهه ای جهت پرداخت بدهی های برق مصرفی برای مشترکین در نظر گرفته شود و همچنین تعیین تکلیف برقهای غیرمجاز شهرداری و نیز موضوع دیگر جلسه رسیدگی به برقهای غیرمجاز شهر در دستور کار قرار گرفت.