مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: آب مصرفی ۱۴ درصد از مشترکان کم مصرف خانگی از ابتدای دی ماه در استان رایگان می‌شود. به گزارش نسیم کرمانشاه؛علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه گفت: در استان مشترکان کم مصرف خانگی شناسایی و طرح رایگان شدن آب بهای آن‌ها از اول دی ما اجرا می‌شود. […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: آب مصرفی ۱۴ درصد از مشترکان کم مصرف خانگی از ابتدای دی ماه در استان رایگان می‌شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه گفت: در استان مشترکان کم مصرف خانگی شناسایی و طرح رایگان شدن آب بهای آن‌ها از اول دی ما اجرا می‌شود.
او با بیان اینکه فقط مشترکان بخش خانگی مشمول این طرح هستند افزود: برآورد ما این است که در ابتدای طرح ۱۴ درصد مشترکان بتوانند از مزیت رایگان شدن آب بهره‌مند شوند.
کاکاوند تصریح کرد: هرچه در اجرای طرح پیش برویم ممکن است مشترکان بیشتری ترغیب به صرفه‌جویی در مصرف آب شوند و مشمولین این طرح تا ۲۰ درصد مشترکین خانگی هم افزایش دهد.
او با بیان اینکه میزان الگوی مصرف آب برای مشترکان در استان کرمانشاه ۱۵ مترمکعب در ماه تعیین شده است گفت: آب رایگان برای مشترکانی محاسبه خواهد شد که یک سوم الگوی مصرف را داشته باشند. به این ترتیب که بهای آب مصرفی برای مشترکانی که در ماه صفر تا پنج مترمکعب مصرف دارند رایگان خواهد بود.
کاکاوند تصریح کرد: تفاوتی بین میزان مصرف در نظر گرفته شده در نواحی سردسیر و گرمسیر استان وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه حدود ۳۴۷ هزار اشتراک فعال خانگی شهری و حدود ۱۲۰ هزار اشتراک فعال خانگی روستایی وجود دارد.