مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: قوه قضائیه باید کمترین نقش را در زندگی مردم داشته باشد بدین معنی که راه حل ثبات خانواده ها و حل اختلافات خانوادگی دادگستری و مراجع قضایی نیست.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ توسلی زاده به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: برنامه ای جامع در سال جاری توسط دادگستری استان ارائه شده که این برنامه شامل ۱۵ بند بوده و اولین بند آن اجرای سند تحول می باشد که این سند منتهی به توسعه قضایی می شود.

وی افزود: منظور از سند تحول رسیدن به نقطه ای بوده که دادگستری کمترین نقش را در زندگی مردم داشته باشیم و کمترین دعاوی نیز در زندگی مردم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان داشت: پایان دادن به پرونده های معوقه در سطح استان از دیگر بندهای این برنامه می باشد بدین معنی که پرونده های قبل از سال ۹۹ بایستی حتما تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: شعبه های دارای پرونده های غیر متعارف و غیرمعمول بایستی کاهش یابند و پرونده ها باید در شعبه ها کم شود تا قاضی با فراغ خاطر بیشتری به کار رسیدگی به پرونده ها بپردازند.

توسلی زاده گفت: یکی دیگر از بندهای این برنامه بحث سازش می باشد و معتقد هستیم که باید اختلاف و کدورت ها را بین مردم استان حل کنیم و یکی از اولویت های اصلی دادگستری استان بحث سازش می باشد.

وی افزود: مدیریت اختلافات نیز جزو برنامه ارائه شده در سال جاری بوده به طوری که اختلافات باید مدیریت شود تا از وقوع جرائم پیشگیری کرد.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید داشت: شورای پیشگیری دادگستری و اجرای برنامه های پیشگیرانه یکی از برنامه های اصلی دادگستری استان در سال جاری است که سعی بر آن است توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم سبب کاهش جرائم در سطح استان شویم.

وی گفت: در حال حاضر ابلاغ الکترونیک در سطح استان به ۹۷ درصد رسیده است در حالی که در سال گذشته این مقدار ۷۶ درصد بود که پیشرفت چشمگیری را در این زمینه شاهد بودیم.

توسلی زاده در ادامه بیان داشت: تمام دادگاه و دادسراها و مرجع اجرای احکام مجهز به سیستم ابلاغ الکترونیک بوده که در این راستا در زندان ۸ اتاق برای ابلاغ الکترونیکی ایجاد شده و به منظور بازدید قاضی از زندان نیز ۳ اتاق الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نوبت دهی ملاقات های زندان در استان به صورت نوبت دهی الکترونیکی بوده و مراودات با ناجا نیز در این راستا تا حدی به صورت الکترونیکی انجام می شود.

این مسئوول گفت: به دنبال کاهش موجودی و ورودی پرونده ها به دادگستری و مراجع قضایی می باشیم به طوری که در سال ۹۸ حدود ۲۷۵ هزار پرونده ورودی بوده که ۲۸۳ هزار پرونده در طی این مدت خروجی بوده است و کاهش ۸ هزاری پرونده را طی این مدت به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: ورودی پرونده ها در سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و خروجی نیز ۱۹ درصد بوده است و همچنین طی این مدت عملکرد دادگستری و شورای حل اختلاف استان ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.

توسلی زاده تاکید داشت: در رابطه با انتخابات ۲۸ خرداد کمترین تخلف را شاهد بودیم و برخی تخلفات جزئی رخ داد که به نظر بنده انتخابات سالمی برگزار شد.

وی در ادامه گفت: به شدت با جرائم مهم و سازمان یافته برخورد می کنیم و این جرائم با حساسیت کامل پیگیری می شود اما سعی ما بر این است تا در مورد جرائم غیر مهم کمترین بازداشتی را داشته باشیم.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه تاکید داشت: در مورد درگیری سرپل ذهاب بین دو طایفه ۴ فقره قتل و تعدادی نیز مجروح شدند که این درگیری بر سر مراتع کشاورزی رخ داده بود و مطابق قانون با عوامل این درگیری برخورد خواهد شد.