رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به تخصیص اعتبار برای تجهیز پایگاه هوایی، گفت: مرکز امداد هوایی کرمانشاه یکی از بهترین مراکز است.

مرکز امداد هوایی کرمانشاه یکی از بهترین مراکز است

به گزارش نسیم کرمانشاه، صادق محمودی پیش از ظهر شنبه با حضور در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی از آشیانه و تیم امداد هوایی مرکز منطقه‌ای غرب کشور بازدید کرد.

در این بازدید رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر مرکز امداد هوایی استان کرمانشاه را از نظر نوع دسترسی به باند فرودگاه، محل اقامت تیم پرواز، آشیانه بالگرد و امکانات آن را از بهترین مراکز دانست.

وی تصریح کرد: کرمانشاه به عنوان مرکزیت استان‌های غرب کشور نیازمند توجه و تجهیز بیشتری است چرا که در مواقع بحرانی به عنوان پشتیبان بهترین گزینه است.

محمودی از اختصاص اعتبار برای تجهیز این مرکز خبر داد و نیاز جمعیت هلال احمر در مواقع بحرانی و حوادث به امداد هوایی را ضروری دانست تا در این شرایط بتوان خدمات بهتری به حادثه دیدگان ارائه داد.