مدیر عامل شرکت برق منطقه ای غرب با استاندار کردستان دیدار کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، مهندس علی اسدی مدیرعامل این شرکت با دکتر زارعی استاندار کردستان در محل این استانداری ، دیدار کردند.
مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در این دیدار گفت: از همکاری و همراهی استاندار کردستان و مجموعه استانداری سپاسگزارم و امید است این همکاری ها همچنان با مجموعه صنعت برق غرب ادامه داشته باشد.
وی افزود: پیگیری تامین سوخت نیروگاه سنندج و تسهیل در اجرای پروژه های برق غرب در استان کردستان از خواسته ها و مطالبات ما در این دیدار بود.
گفتنی است در این دیدار در رابطه با توسعه و تقویت زیرساخت های شبکه انتقال و فوق توزیع و برنامه های در دست اجرای شرکت برق منطقه ای غرب در استان کردستان از جمله خط و پست ۶۳کیلوولت ششم سنندج ، بحث و تبادل نظر گردید.
شایان ذکراست هدف از اجرای برنامه های در دست اجرا و برنامه ریزی شده برق منطقه ای غرب، توسعه و تقویت زیرساخت های اساسی شبکه برق به منظور ایجاد زمینه و تسهیل در اجرای فعالیت های تجاری و اقتصادی استان کردستان است.