معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از تغییر تنظیمات دوربین های مستقر در دو بزرگراه امام خمینی (ره) و جانبازان خبر داد و افزود: این دوربین ها از این پس سرعت میانگین خودروها را ثبت می کنند.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر افشین لرزنگنه با اشاره به استقرار ۱۰ دوربین ثبت سرعت در دو بزرگراه امام خمینی (ره) و جانبازان گفت: این دوربین ها سرعت خودروها را به صورت لحظه ای ثبت می کردند و همین امر موجب شده بود خودروهای متخلف تنها هنگام رسیدن به محدوده این دوربین ها سرعت خود راکم کنند.

وی افزود: با توجه به این شرایط تنظیمات این دوربین ها تغییر پیدا کرده و از چند روز دیگر این دوربین ها سرعت ابتدا و انتهای مسیر و به عبارتی سرعت میانگین خودروها را در طول بزرگراه محاسبه کرده و تخلف سرعت را ثبت می کنند.

لرزنگنه در ادامه در خصوص ساخت دو پل در کمربندی غربی و شرقی گفت: در حال حاضر تمرکز بر ساخت تقاطع سپاه است و با تکمیل این پروژه، روی ساخت پل جدید در کمربندی غربی متمرکز می شویم.

وی خاطرنشان کرد: ساخت این پل های جدید در کمربندی غربی و سپس در کمربندی شرقی موجب خواهد شد تا حد زیادی از ترافیک خودروها در این محدوده شهر کاسته شود.