مراسم تقدیر و تجلیل از خیر شاخص ملی مدرسه ساز کرمانشاهی حشمت ا... عیوضی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش‌ نسیم کرمانشاه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه، در همایش ملی تکریم از خیرین مدرسه ساز کشور از خیر نیک اندیش کرمانشاهی حشمت ا… عیوضی به عنوان خیر ملی توسط معاون اول رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.

در این همایش، دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، دکتر صحرایی وزیر آموزش و پرورش، دکتر خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ،دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، مدیران عامل و روسای مجامع خیرین مدرسه ساز کشور، روسای سازمان نوسازی مدارس کشور، مدیران آموزش و پرورش و بیش از ۷۰۰ خیر مدرسه ساز حضور داشتند.

نظری؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه ضمن تبریک و قدردانی از خیر مدرسه ساز حشمت ا… عیوضی افزود: عمل نیک خیرین تجلی شکوهمند روح متعالی و اراده قوی این بزرگواران است.

شایان ذکر است خیر نیک اندیش حشمت ا… عیوضی با کمک مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، مدرسه ۹ کلاسه شهرکرمانشاه به نیت زنده یاد مادر گرامیشان حاجیه خانم عشرت عیوضی و با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در دست اجرا دارد.