​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: تمام حوزه استحفاظی استان شامل ۱۴۰۰ کیلومتر از راه‌ها امسال خط‌کشی شده است. به گزارش نسیم کرمانشاه، فریبرز کرمی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون خط‌کشی کل حوزه استحفاظی استان به میزان ۱۴۰۰ کیلومتر اعم از بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی انجام شده […]

​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: تمام حوزه استحفاظی استان شامل ۱۴۰۰ کیلومتر از راه‌ها امسال خط‌کشی شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، فریبرز کرمی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون خط‌کشی کل حوزه استحفاظی استان به میزان ۱۴۰۰ کیلومتر اعم از بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی انجام شده است.

وی عنوان کرد: این راه‌ها شامل ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۵۵۰ کیلومتر راه اصلی و ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی است.

کرمی گفت: در نیمه ابتدای امسال ۳۳ کیلومتر تعمیر و مرمت گاردریل دو کیلومتر نوکوبی گاردریل و هشت کیلومتر نصب نیوجرسی لولایی و مفصلی انجام شده است.‍