مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال بالای شیوع آفت زنگ زرد در مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر استان، از کشاورزان خواست مبارزه با این آفت را در مزارع جدی بگیرند.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از ایسنا، کیومرث اکبری گفت: با توجه به احتمال بالای شیوع بیماری زنگ زرد در مناطق گرمسیر، مراقبت‌های مستمر از مزارع این شهرستان‌ها در حال انجام است تا شیوع آفت در مزارع حالت طغیانی به خود نگیرد

وی اضافه کرد: با توجه به رطوبت بالای مزارع در بارندگی‌های اخیر و نیز افزایش دمای هوا، امکان شیوع گسترده آفت زنگ زرد در مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر استان بالا بوده و همین موضوع اهمیت مبارزه با این آفت در کانون‌های شیوع آفت را نشان می‌دهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه دو هفته آتی را برای مبارزه با آفت زنگ زرد در مزارع گندم و جو استان زمان حیاتی عنوان کرد و افزود: در صورتی که بارندگی‌ها ادامه دار نباشد، خطر شیوع زنگ زرد در مزارع مناطق گرمسیر استان فروکش خواهد کرد، اما در صورت تداوم بارندگی‌ها احتمال شیوع آفت و حتی طغیانی شدن آن در مزارع دور از انتظار نیست.

وی از کشاورزان خواست مبارزه با آفت زنگ زرد در مزارع خود را جدی بگیرند و مطمئن باشند هر نوع سهل انگاری می تواند ضررهای سنگینی را متوجه مزارع گندم و جو آنها کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مبارزه با آفت زنگ زرد در مزارع گندم و جو استان باید با استفاده از سموم بادوام انجام شود، گفت: از کشاورزان می خواهیم سموم مورد نیاز خود را صرفا از داروخانه‌های معتبر عرضه سموم گیاهی خریداری کنند.

اکبری با بیان اینکه تاکنون مبارزه با آفت زنگ زرد در سطح پنج هزار هکتار از مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر استان انجام شده، گفت: باید مبارزه با آفت را در مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر ادامه بدهیم.

وی پیش‌بینی کرد: امسال مبارزه با آفت زنگ زرد در مزارع استان به حدود ۱۵ هزار هکتار برسد.

اکبری ادامه داد: اگر مبارزه با آفت زنگ زرد در مزارع گندم و جو در استان جدی گرفته نشود، برگ های بالایی که تامین کننده مواد غذایی خوشه هستند آسیب خواهند دید و در نتیجه غذاسازی برای خوشه به خوبی انجام نمی شود و وزن و اندازه دانه افت خواهد کرد و مزرعه از نظر کمی و کیفی دچار خسارت خواهد شد.

وی تاکید کرد: سهل انگاری کشاورزان برای مبارزه با آفت زنگ زرد در مزارع گندم و جو امکان بروز خسارت ۲۰ تا ۷۰ درصدی در مزارع گندم و جو در استان را در پی دارد.

اکبری افزود: خوشبختانه در مناطق معتدل و سرد استان فعلا هیچ خبری از شیوع زنگ زرد نیست.