مدیر گروه بیمه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: خشکسالی به ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خسارت وارد کرده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، امینی با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته، گفت: پیش بینی می‌شود امسال بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از خشکسالی به کشاورزان استان پرداخت شود.
وی افزود: بر اساس نوع محصول و نوع قرارداد بیمه‌ای به ازای هر هکتار از یک میلیون تومان تا ۷ میلیون تومان به کشاورزان خسارت پرداخت می‌شود.
مدیر گروه بیمه جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: کشاورزان برای بیمه محصولات خود بر اساس نوع پوشش بیمه‌ای که انتخاب می‌کنند از ۱۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار به ازای هر هکتار باید پرداخت کنند.
امینی به کشاورزان توصیه کرد: با توجه به خشکسالی سال زراعی جاری در اراضی دیم و کاهش آب رودخانه‌ها در سال زراعی آینده نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.