مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه: خرید توافقی محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه از مرز ۱۰هزار تن گذشت.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت:  امسال بیش از ۱۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال از کشاورزان استان به صورت توافقی خریداری شده است.

ایرج صفایی اظهار داشت: خرید محصولات کشاورزی به نرخ توافقی با کشاورزان را شبکه غیردولتی و تعاونی سازمان تعاون روستایی برعهده دارد و بخش دولتی در آن نقشی نخواهد داشت.

حدود ۱۲۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه فعالیت دارند.

استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید سالانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است.