از آغاز فصل برداشت کلزا تاکنون ۵۶۴ تن محصول از کشاورزان مناطق گرمسیر استان خریداری شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از صدا و سیما،، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به پرداخت بیش از ۹ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان از مطالبات کشاورزان کلزا کار استان گفت: این مبلغ معادل ۸۱ درصد مطالبات کشاورزان است.

علی ملکشاهی با اشاره به اینکه ۲ مرکز در مناطق گرمسیر کار خرید کلزا را بر عهده دارند گفت: با اغاز برداشت کلز در مناطق معتدل این تعداد ب بیش از ۱۳ مرکز خرید خواهد رسید.
وی قیمت هرکیلو خرید تضمینی کلزا را ۲۲ هزار تومان عنوان کرد و گفت: کار خرید کلزا تا مرداد ماه ادامه دارد.