رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تاکنون بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان گندمکار استان کرمانشاه خریداری شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، شهریار قاسمی با بیان اینکه برداشت گندم روزهای پایان خود را سپری می کند، افزود: امسال ۹۸ هزار هکتار از اراضی آبی به کشت گندم آبی و ۲۹۹هزار هکتار از اراضی دیم استان به کشت گندم دیم اختصاص یافته بود.

وی افزود: طی آغاز عملیات خرید گندم طی سال زراعی جاری،۸۲ مرکز خرید تضمینی، کار خرید گندم کشاورزان گندمکار را بر عهده داشتند و تاکنون ۸۲ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ هزار تنی تولید گندم در استان کرمانشاه نسبت به سال زراعی گذشته، گفت؛ بی گمان با توجه به شرایط خشکسالی پیش آمده این افزایش تولید بیانگر مدیریت اصولی مزارع در زمان خشکسالی توسط کشاورزان و نظارت کارشناسان مستقر در دهستان ها می باشد.