مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: خرید تضمینی گندم در استان کرمانشاه از مرز ١٠٠ هزار تن گذشت.

علی ملکشاهی اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم در هشت استان کشور از جمله استان کرمانشاه از مرز ۱۰۰ هزار تُن عبور کرد.

وی افزود: استان کرمانشاه با خرید ۱۳۱ هزار تُن گندم رتبه ششم را در بین استان‌های کشور در خرید تضمینی گندم کسب کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: برداشت گندم در استان کرمانشاه در مناطق گرمسیری به پایان رسیده و از ابتدای تیرماه شاهد برداشت گندم در مناطق معتدل استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: مراکز خرید تضمینی در تمامی نقاط استان کرمانشاه آمادگی کامل برای خدمات دهی دارند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در تمامی مراکز خرید تضمینی اقدامات لازم جهت استقرار عوامل تشخیص و ذیحساب صورت پذیرفته است.

وی گفت: مراکز خرید تضمینی پس از تایید این عوامل موظف به ارسال به روز اطلاعات کشاورزان به بانک برای پرداخت مطالبات این قشر هستند.