سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان امسال با افزایش ۴۸ درصدی رکورد ده ساله را شکست.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از صدا و سیما، خرید تضمینی گندم از کشاورزان رکورد ده ساله را شکستسرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه میزان خرید گندم تضمینی از سوی مراکز را ۷۸۳ هزار تن اعلام کرد و گفت: این مقدار نسبت به مشابه سال گذشته که حدود ۵۰۰ هزار تن بود؛ نزدیک به ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

شاهی همچنین خرید تضمینی این مقدار گندم در استان کرمانشاه را در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه عنوان کرد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۲۵ هزار میلیارد ریال از طلب کشاورزان گندمکار استان که تا ۱۲ تیرماه گندم خود را تحویل مراکز خرید تضمینی دادند و آن را در سامانه ثبت کرده‌اند، پرداخت شده است.

وی افزود: طبق قول آقای رییس جمهور، طلب کشاورزان گندمکار کشور تا پایان مرداد ماه همه تسویه خواهد شد.

شاهی رتبه کرمانشاه را از نظر تولید گندم تا به امروز چهارم کشور اعلام کرد.

وی از امکان افزایش این رتبه خبر داد و گفت: برداشت گندم برخی از مناطق سردسیر استان مانند سنقر کلیایی تا هفته اول شهریورماه ادامه دارد.

قیمت پایه هر کیلوگرم گندم ۱۱۵ هزار ریال است که به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار ریال کمک هزینه برداشت، کود و حمل و نقل ۲۰ هزار ریال در راستای تشویق کشاورزان به تحویل گندم پرداخت می‌شود.